Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Výstava "Vánoce za totáče", Hranice - ŠD

Výstava "Vánoce za totáče", Hranice - ŠDVe čtvrtek dne 14. listopadu 2019 jsme se s dětmi ze školní družiny jeli podívat na výstavu do Hranic.

Mgr. Adéla Vahalová, 15. 11. 2019 Zobrazit více

Okrskové kolo ve florbale

Okrskové kolo ve florbaleOkrskové kolo ve florbale

Mgr. Radka Březíková, 13. 11. 2019 Zobrazit více

Sběr papíru - poděkování

Sběr papíru - poděkování

Mgr. Radka Březíková, 6. 11. 2019 Zobrazit více

Co naše babičky uměly?

Co naše babičky uměly?Co naše babičky uměly?

Mgr. Radka Březíková, 5. 11. 2019 Zobrazit více

Přednáška o finanční gramotnosti pro žáky 3. – 9. třídy

Na počátku listopadu nás navštívil pan Radim Dunaj ze společnosti „ZaPS“ – Zábavné a preventivní soutěže se svou interaktivní přednáškou o finanční gramotnosti. Program je určen pro žáky 3. až 9. třídy.

Mgr. Marcela Dopitová, 5. 11. 2019 Zobrazit více

Beseda se strážníkem městské policie pro druhý stupeň

Postřehy žáků 9. třídy

Dne 24. října se mezi 4. a 5. vyučovací hodinou uskutečnila pro žáky 9. třídy beseda se strážníkem Městské policie v Hranicích.

Besedu jsme i přes mírné zpoždění policosty zahájili probíráním pravidel silničního provozu. Následovala přednáška o šikaně a kyberšikaně, v níž jsme se dozvěděli například to, že pomluvy jsou trestným činem.Konec strážníkovy přednášky byl zaměřen na používání zbraní k osobné ochraně.

Úplný závěr ale jako vždy tvořily otázky žáků, díky kterým jsme se třeba dozvěděli, jak se chovat při napadení cizí osobou.

Beseda byla vcelku zábavná -příkladem byla pacifikace spolužáka strážníkem, ale hlavně poučná.

Vojta Biskup

 

Dne 24.10 nás navštívil strážník Městské policie Hranice.

Na besedě s ním jsme si povídali o tom, že i když  nevlastníme auto či motorku, jsme účastníky silničního provozu. Strážník nám kladl různé otázky ohledně pravidel silničního provozu.

Dalším z probíraných témat byla šikana a kyberšikana. Ohledně těchto záležitostí jsme si pustili i pár filmů.

Řada došla také na sebeobranu, pan policista nám totiž ukázal, jak se bránit v případě, že jsme napadeni ozbrojenou osobou.

Po skončení besedy jsme si mohli vyzkoušet policejní výzbroj a zeptat se na cokoliv ohledně jeho práce.

 Tato beseda se mi velmi líbila a ocenil bych jeho přítomnost na naší škole častěji.

Vladislav Hajda

 

Dne 24. 10. proběhla v 8. a 9. třídě beseda se strážníkem Městské policie z Hranic.

Při přednášce jsme se bavili o bezpečnosti v silničním provozu, šikaně a kyberšikaně. Poučil nás o bezpečnosti na internetu, které informace nesdělovat atd. Říkal nám i příběhy z praxe a osobní zkušenosti. Na konci přednášky byl čas i na naše otázky.

Celá přednáška se mi líbila, protože byla zajímavá a poučná.

Iva Helisková, 9. třída             

 


Mgr. Naděžda Valoušková, 5. 11. 2019 Zobrazit méně

Praktický přírodopis 7. roč.

Praktický přírodopis 7. roč.Praktický přírodopis 7. roč.

Mgr. Radka Březíková, 5. 11. 2019 Zobrazit více

Spaní ve škole - akce ŠD

Spaní ve škole - akce ŠDZe čtvrtku 31. 10. 2019 na pátek 1.11. 2019 proběhla ve školní družině akce: Spaní ve škole na téma: Vesmír

Mgr. Adéla Vahalová, 4. 11. 2019 Zobrazit více

Výlov rybníka v Choryni - výlet a exkurze ŠD

Výlov rybníka v Choryni - výlet a exkurze ŠDV pátek dne 25. 10. 2019 se děti ze školní družiny vydaly na exkurzi do Poruby na výlov rybníku.

Mgr. Adéla Vahalová, 4. 11. 2019 Zobrazit více

Ovoce a zelenina, mléko do škol - 7.11.

Ovoce a zelenina, mléko do škol - 7.11.Ovoce a zelenina, mléko do škol - 7.11.

Mgr. Radka Březíková, 1. 11. 2019 Zobrazit více

Stránka