Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Atletický čtyřboj

Atletický čtyřbojVybraní žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili ve středu 21. září atletického čtyřboje v Přerově.

Mgr. Monika Plesníková, 25. 9. 2016 Zobrazit více

Vyhráli jsme 1.místo v soutěži ve Vybíjené s úsměvem!!!!!!

Vyhráli jsme 1.místo v soutěži ve Vybíjené s úsměvem!!!!!!Turnaj ve vybíjené v Drahotuších.

, 23. 9. 2016 Zobrazit více

Dopravní hřiště

Dopravní hřištěVe čtvrtek 15. 9.  byli čtvrťáci na dopravním hřišti v Hranicích.

Mgr. Zora Křupalová, 16. 9. 2016 Zobrazit více

Výlet k rybníku.

Výlet k rybníku.Děti z turistického kroužku se vydaly k rybníku.

, 16. 9. 2016 Zobrazit více

První výlet s dětmi z turistického kroužku.

První výlet s dětmi z turistického kroužku.Výlet ke křížku a ke krmelci.

, 9. 9. 2016 Zobrazit více

Slavnostní ukončení školního roku

Ve čtvrtek 30.června 2016 jsem se rozloučili s uplynulým školním rokem.

Mgr. Ivana Grygarová, 6. 7. 2016 Zobrazit více

Poslední výlet deváťáků

Výlet 9. třídy

Mgr. Naděžda Valoušková, 5. 7. 2016 Zobrazit více

Plavecký výcvik

28. června byl ukončen letošní plavecký kurz pro 1., 2. a 3. třídu.

Mgr. Zora Křupalová, 29. 6. 2016 Zobrazit více

Druháci u místního kováře

Druháci u místního kovářeVe čtvrtek 23. 6. 2016 dopoledne jsme se vydali za místním Hustopečským kovářem, panem Dohnalem, který je dědečkem naší spolužačky Barunky.

Mgr. Martina Urbanová, 23. 6. 2016 Zobrazit více

Stránka