Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Vítání prvňáčků 1.9.2020

V novém školním roce 2020/2021 jsme v naší škole přivítali 13 nových žáčků. Na slavnostním zahájení je přišli přivítat: paní starostka Ing. Júlia Vozáková, vedení školy, třídní učitelka Mgr. Eva Březíková, ZUŠ Hranice a žáci 9. ročníku, kteří si pro ně připravili malé dárečky. Při slavnostním zahájení, kde zahráli učitelé a žáci ZUŠ jsme si všichni hezky zazpívali naše oblíbené lidové písničky. Poté se prvňáčci společně s rodiči přesunuli do své kmenové třídy, kde na ně čekalo velké překvapení v podobě různých baťohů, knih, výtvarných potřeb, balónků a jiných drobností. Všem žákům i rodičům přejeme úspěšný start v tomto školním roce!

Mgr. Radka Březíková

Štítky
Autor:

Jsme školou s devíti postupnými ročníky a poskytujeme základní vzdělání pro děti z obcí Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, Vysoká, Poruba, Hranické Loučky a Špičky. Ve škole jsou vzděláváni i žáci s vývojovými poruchami učení a chování, a to formou individuální integrace. Škola je informačním centrem a členem Asociace školních sportovních klubů.