Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Pasování na čtenáře – 1. třída, 2021

Dne 19.2.  v naší první třídě proběhlo slavnostní pasování čtenářů. Nejdříve děti předvedly, jak umí číst. Pak dva zástupci třídy přečetli slib čtenářů. Nakonec pan ředitel každého žáčka pasoval na rytíře či rytířku  řádu čtenářského. Všichni si odnesli domů novou knihu –  Bajky, slib čtenářů a upomínkový list. 

Mgr. Eva Březíková

Štítky
Autor:

Jsme školou s devíti postupnými ročníky a poskytujeme základní vzdělání pro děti z obcí Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, Vysoká, Poruba, Hranické Loučky a Špičky. Ve škole jsou vzděláváni i žáci s vývojovými poruchami učení a chování, a to formou individuální integrace. Škola je informačním centrem a členem Asociace školních sportovních klubů.