Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Organizace výuky od 10.5.2021

Vážení rodiče,

informuji Vás o organizaci vzdělávání na Základní škole Hustopeče nad Bečvou v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021. s účinností od 10. 5. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

U 1. a 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka. Cílem střídavé výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Na základních školách se umožňuje osobní přítomnost žáků a to za podmínky, že vzdělávání v lichém týdnu se neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu se neúčastní druhá polovina tříd, s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.

V týdnu od 10.5.-14.5. 2021              –       1., 3., 5., 6., 8. třída – prezenční vzdělávání ve škole

                                                                –       2., 4., 7. a 9. třída – distanční vzdělávání mimo školu

V týdnu od 17.5.-21.5.                        –        2., 4., 7. a 9. třída – prezenční vzdělávání ve škole

                                                                –        1., 3., 5., 6. a 8. třída-  distanční vzdělávání mimo školu

Nepovinné předměty – Náboženství- nadále za podmínek stanovených mimořádným rozvrhem.

Školní družiny i zájmové kroužky pracují za podmínek stanovených Manuálem.

Individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce),

Skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině, s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků, s výjimkou skupinové konzultace podle písmene j),

Sportovní činnosti v rámci provozu škol a školských zařízení se mohou konat ve vnějších prostorech (venku), umožňují-li jiná mimořádná opatření osobní přítomnost na vzdělávání.

Zájmové kroužky

  • je možný provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 3 účastníků a 1 osoby poskytující služby,
  • je možný provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnějších prostorech za přítomnosti více osob než 3 osob, nejvýše však 20 osob ve skupině, při dodržení podmínek, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, bez využití vnitřních prostor (šatny apod.);

Povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov (včetně škol se současnými výjimkami) se nemění.

 

V Hustopečích nad Bečvou,5.5.2021                                                                                                                                 Mgr. Jaroslav Bečák, ředitel školy