Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Zdravotnický záchranář ve školní družině 

Dne 6. 5. 2021 proběhl ve školní družině projektový den: „Den se zdravotnickým záchranářem – první pomoc“.

     Abychom se naladili na dané téma, četli jsme si příběhy z knihy – Záchranářské pohádky od autorky Zuzany Pospíšilové (Nemocná sanitka; Zachráněný obr). Poté do naší družiny zavítal zdravotnický záchranář. Pro děti si připravil prezentaci a ukázal potřebné pomůcky pro zdravotníky z rychlé záchranné služby. Největší úspěch měly COVID obleky, které si všichni velmi rádi vyzkoušeli. Formou dramatizace si děti nacvičily, jak správně reagovat, když naleznou zraněnou osobu, vyzkoušely si komunikaci s dispečinkem, a také se snažily pomocí masírování srdce poskytnout figuríně první pomoc. Tento zdravotnický den jsme zakončili tvořením lékařského kufříku, na který si děti vymyslely své doktorské jméno. (Bc. M. Rušarová)