Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Organizace výuky od 24.5.2021

Vážení rodiče,

informuji Vás o organizaci vzdělávání na Základní škole Hustopeče nad Bečvou s účinností od 24. 5. 2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Základní škola u 1 a 2. stupně základní školy končí střídavá-rotační výuka.

Začíná běžný provoz školy dle rozvrhu hodin, který je platný od 24.5.2021  a uveřejněný v aplikaci Škola Online včetně výuky předmětu Tělesná výuky ve vnitřních i venkovních prostorách.

Školní družina běžný provoz dle rozvrhu hodin a bez omezení počtu žáků a homogenity skupin.

Zájmové kroužky běžný provoz dle rozvrhu hodin a bez omezení počtu žáků a homogenity skupin.

Nepovinné předměty – Náboženství- běžný provoz dle rozvrhu hodin a bez omezení počtu žáků a homogenity skupin.

Provoz školní jídelny:

– rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
– u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru, ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.

Všichni žáci školy jsou přihlášení k odběru stravy ve školní jídelně.

 

Protiepidemická opatření:

Povinnost testování  1x za týden (se současnými výjimkami) se nemění.

Povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve vnitřních prostorách budov se nemění.

Dezinfekce rukou, intenzivní větrání místností, dodržování rozestupů.  

 

V Hustopečích nad Bečvou,20.5.2021                    Mgr. Jaroslav Bečák,                                                                                                           ředitel školy