Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Zahájení nového školního roku.

Milí žáci, rodiče i přátelé naší školy,

 Sejdeme se ve středu 1. září a vzhledem k nařízení vlády vás žádáme, abyste si při vstupu do školní budovy nasadili roušky nebo respirátory.

Žáci 2. – 9. ročníků půjdou do kmenové třídy kde se všichni otestují a potom společně se svými třídními učiteli stráví dvě vyučovací hodiny v novém školním roce, ve které se dozví všechny nezbytné informace ohledně toho, co nás v tomto roce čeká.

Prvňáčci společně se svými rodiči zahájí školní docházku v 1. třídě, kde je čeká slavnostní přivítání.

Přejeme vám příjemný průběh školního roku, ať se vám ve škole daří, naučíte se mnoho zajímavých věcí, máte hodně kamarádů.

Vedení školy ZŠ Hustopeče nad Bečvou

Autor:

Jsme školou s devíti postupnými ročníky a poskytujeme základní vzdělání pro děti z obcí Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, Vysoká, Poruba, Hranické Loučky a Špičky. Ve škole jsou vzděláváni i žáci s vývojovými poruchami učení a chování, a to formou individuální integrace. Škola je informačním centrem a členem Asociace školních sportovních klubů.