Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Organizace školy od 1.9.2021

Vážení rodiče,

 Vítám Vás v novém školním roce 2021/2022 a  informuji Vás o organizaci vzdělávání od 1.9.2021.

1.září 2021

1.třída – zahájení výuky v 7,30 v kmenové třídě s rodiči za dodržení hygienických podmínek

– dítě rouška

– dospělí respirátor.   

Konec výuky v 9,00 h.

2.- 9. třída-vstup do školní budovy od 6,45 h s rouškou. Žáci jdou rovnou do kmenových tříd.

Na základě mimořádného opatření č. j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN, bylo mimo jiné zavedeno screeningové testování dětí a žáků v základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích (dále jen „žáci“) neinvazivními antigenními testy, pouze dodaných školou.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci:

  • kteří mají řádně dokončené očkování, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu + doložit potvrzením
  • nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.+ doložit potvrzením
  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem + doložit potvrzením

Žáci 2.třídy – testování bude probíhat v kmenové třídě, je možnost  asistence při testování žáka rodičem ve vestibulu Sportovní haly.

Konec výuky 1.9.2021 v 9,00 h.

Školní jídelna

Všechny děti 2. – 9. třídy jsou přihlášeny k odběru stravy od 1.9.2021.

Odhlášení obědu individuálně přes aplikaci Strava.cz, nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny na telefonním čísle 734 534 812 do pondělí  30.8.2021 do 13,00 h.

Školní družina

Přihlášení žáků do školní družiny od 1.9.2021 zasílejte, prosím, na monika.rušarova@zshustopece.cz do pondělí  30.8.2021 do 13,00 h.

2.září  2021

1.třída – výuka 7,15 – 9,00 h,

screeningové testování žáků v základním vzdělávání, neinvazivními antigenními testy, pouze dodaných školou.

2.- 5. třída – výuka do 7,15 – 11,00 h

6.- 9. třída – výuka do 7,15 – 11,45 h

3.září 2021

1.třída – výuka 7,15 – 9,00 h

2.-9. třída – výuka do dle řádného rozvrhu viz Škola Online.

 

V Hustopečích nad Bečvou, 25.8.2021                        Mgr. Jaroslav Bečák,  ředitel školy