Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Slavnostní vítání prvňáčků

První den ve škole (1. září 2021)
Všech 16 dětí zasedlo do lavic první třídy. Společně s rodiči je přivítala paní učitelka, paní starostka městyse, pan ředitel a paní zástupkyně.

Deváťáci přinesli pro každého žáčka květiny v květináči, které budou zdobit okna ve třídě.

Ve sportovní hale se děti zúčastnily setkání všech žáků a učitelů k začátku školního roku s programem ZUŠ.

Domů si odnesly několik dárečků a školních pomůcek.

Všem přejeme hodně úspěchů, pěkných zážitků a spoustu nových kamarádů!

(Autor: Mgr. Zora Křupalová)