Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Dopravní hřiště, 4. třída.

Dopravní výchova v praxi

     S problematikou bezpečnosti silničního provozu se setkáváme stále častěji v běžném životě, neboť se týká všech jeho účastníků. O to více se bezpečnosti silničního provozu musíme věnovat, pokud se na pozemních komunikacích pohybují žáci základních škol. ZŠ Hustopeče nad Bečvou, je škola, která se nachází ve vesnickém prostředí. Žáci zde jezdí na kole již od školky. S prosperitou společnosti se neustále zvyšuje počet dopravních prostředků, roste jejich výkon a rychlost, někdy i lidská bezohlednost k ostatním účastníkům. Co však zůstává stejné je mnohde špatná kvalita silnic. Ale naše děti mají stále velkou radost z jízdy na kole, rychlosti a projevují neomezenou fantazii při účasti v dopravním provozu.  

     Chceme-li děti uchránit před nehodami, je důležité včasné učení základních pravidel bezpečného chování v provozu na pozemních komunikacích. Je důležité děti naučit, aby se disciplinovaně a samostatně pohybovaly v dopravních situacích, na ulici, hřišti a aby znaly základní pravidla a rizika při pohybu v silničním provozu.

     Kde jinde si tedy mohou vyzkoušet své znalosti v praxi? Přece na dopravním hřišti! Proto jsme se vypravili na nejbližší dopravní hřiště do Hranic, kde jsme si vše prakticky vyzkoušeli. Setkali jsme se s křižovatkami, vlakem, železničním přejezdem se závorami, semaforem i panem policistou. A věřte, nevěřte, vše fungovalo na jedničku. Jen občas jsme se museli poradit či rozebrat vzniklou nebezpečnou situaci s přítomným dopravním policistou. Problém? Nikoliv!  Čtvrtý ročník vše zvládl s úsměvem a na jedničku. 

 

Mgr. Hana Rolincová

TU 4. ročníku ZŠ Hustopeče nad Bečvou