Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Nabídka doučování pro všechny zdarma

Ministerstvo školství připravilo nový projekt, o kterém už jste jistě slyšeli.

Národní program doučování nabízí a financuje v období září-prosinec 2021 všem zájemcům ve školách doučování šité na míru.

Cílem je zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Věříme, že doučování může přinést mnohým žákům úspěch a uznání. Je to šance… Doučování nemusí být jen dohánění učiva pro dobré známky. Je to příležitost pro učitele i žáky najít k sobě i k předmětu osobnější a bližší vztah. Nechceme jen dohánět zameškané, je to příležitost také poznávat dosud skryté.

Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem, což je prakticky každý, kdo cítí, že by mu doučování pomohlo.

Doučování bude probíhat ve skupinkách i individuálně, vždy před či po vyučování, je určeno pro první i druhý stupeň. Povedou je pedagogičtí pracovníci školy (učitelé, asistenti, vychovatelé) případně další najatí externisté (studenti VŠ apod.). Doučování může probíhat z každého předmětu, o který budete mít zájem, prioritně z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a dalších naukových předmětů.

Co dělat v případě zájmu? Můžete  rovnou oslovit vyučující (osobně, písemně přes eŽK či email) a domluvit se s nimi. Stejně tak budeme my oslovovat žáky a nabízet jim tuto vzdělávací příležitost.

Doučování je pro žáky zdarma.

Zahájení: předpoklad v týdnu od 11.10.2021