Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Tonda OBAL na cestách

TONDA OBAL NA CESTÁCH

V pondělí 8. listopadu přijeli do naší školy dva lektoři, kteří seznámili všechny naše žáky se závažným problémem a to tříděním a následnou recyklací odpadů. Přednáška byla doplněna praktickými ukázkami a krátkými videi ze spalovny a skládky odpadů. Žáci se dozvěděli, jak se nakládá s jednotlivými druhy odpadů a kolikrát jej lze recyklovat, například papír 7 x, sklo a kovy donekonečna. Dále si uvědomili ekologickou zátěž skládek na naši krajinu a již nedostatečnou kapacitu. Na závěr si žáci prověřili své získané vědomosti simulovaným tříděním odpadů. Věřím, že získané vědomosti jak třídit žáci prakticky využijí a v okolí školy se již nebudou povalovat odpadky. Protože co je pro někoho odpad, může být pro druhého cennou surovinou, zvláště v dnešní době, kdy ceny surovin a zboží rostou.

Autor: Mgr. Z. Šrámek