Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Tvoříme ze dřeva, 2. a 3. třída

„Tvoříme ze dřeva“ – projektový den pro žáky 2. a 3. třídy

 

Ve středu 23. února byl připraven pro žáky 2. a 3. třídy projektový den „Tvoříme ze dřeva“.

Na úvod byly děti teoreticky seznámeny se dřevem jako výrobním materiálem, s různými pracovními postupy při výrobě dřevěných výrobků. Pak následovala praktická část, kdy žáci poznávali různé druhy dřevěných materiálů, vyzkoušeli si práci se smirkovým papírem, lepili, zatloukali dřívka. Žáci si pod vedením odborníka vyzkoušeli výrobu dřevěné káči, kytičky, kostky a hrábí.

Celé dopoledne si děti náramně užily, byly spokojené. Náplň dne byla pro děti poutavá a naučná. Projektový den kladl důraz na rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků v rámci polytechnického vzdělávání. Formou prožitkového učení si děti osvojily řemeslnou zručnost a vztah k řemeslu. V rámci pracovních postupů rozvíjely hrubou a jemnou motoriku, logické myšlení, trpělivost, kreativní a manuální zručnost. Došlo k propojení teoretické části s praktickou.

Mimo výrobků ze dřeva si žáci také odnesli spoustu zážitků.

Zapsala Mgr. Olga Poláčková