Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Záchranná stanice Bartošovice pořádala besedu pro I. i II. stupeň

Odborná beseda – Záchranná stanice Bartošovice, okres Nový Jičín

 

                V úterý 15. února 2022 se konala v učebně 5. třídy beseda o ptácích určena žákům základních škol. Celý program besedy byl rozdělen na tři části:

  1. „Od vajíčka k mláděti.“
  2. „Šelmy malé i velké“
  3. ,,Odlévání stop“

Přednášel nám odborník ze Záchranné stanice Bartošovice u Nového Jičína pan Jan Kašinský. Beseda probíhala od 08: – 11:45 a byla určena pro 4., 5. a 7. třídu.

                Jan Kašinský si pro žáky připravil velice zajímavý program doprovázený úžasnou prezentací. Žákům byla promítaná zajímavá autentická videa o ptácích, kteří žijí v přírodě kolem nás. Přednášející také žákům předložil spoustu barevných fotografií, které doprovázel zasvěceným výkladem. Vyprávěl nám různé zajímavosti o ptácích i šelmách, jejichž teritoriem je střední Evropa. Pro zpestření přednášky žáky naučil rozpoznat syrové vejce od vejce uvařeného natvrdo.

Na závěr besedy jsme si vyzkoušeli práci se sádrou. Každý zúčastněný žák si vybral pro odlití stopu libovolného ptáka. Všechny stopy byly v reálné velikosti. Žáci kladli přednášejícímu spoustu zajímavých otázek a překvapili i svými vědomostmi.

Cílem vzdělávacího programu ,,Od vajíčka k mláděti“ a „Šelmy malé i velké“ bylo seznámit žáky s problematikou ochrany ptactva  i všech ostatních zvířat žijících kolem nás v naší lidské společnosti.

Více o zajímavé práci na Záchranné stanici Bartošovice, okres Nový Jičín zde www.csopnj.cz

Autor: Mgr. Hana Rolincová