Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Velikonoční dílny ŠD

     V pátek dne 8. dubna 2022 jsme uspořádaly pro všechny děti navštěvující školní družinu velikonoční tvoření. Přivítali jsme mezi námi i hosta, naši bývalou školnici, paní Zdeňku Rušarovou, která se zabývá zdobením velikonočních kraslic. Ukázala dětem, jak se zdobí vajíčka voskovou technikou. Děti si pak samy mohly tuto techniku vyzkoušet a ozdobit si své vajíčko.

     Na závěr bylo pro všechny připraveno malé občerstvení. Účast byla velká, všem se dílničky velice líbily a těšíme se zase příští rok.

Vychovatelky ŠD