Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Den Země na ZŠ Hustopeče nad Bečvou – ukliďme Česko

Den Země na ZŠ Hustopeče nad Bečvou

Každoročně je na naší škole organizován Den Země. Letos proběhne v pátek 29. 4. 2022. Po dvouleté covidové pauze se tedy naše škola opět zúčastní celorepublikové akce Den Země spolu s projektem Ukliďme Česko.

 Žáci i učitelé slaví výše uvedený svátek úklidem okolí školy a míst, kudy chodí do školy. Každá třída má svůj úsek, který uklidí. Po úklidu a vytřídění odpadu následují další aktivity spojené s činností v přírodě – hry s ekologickou tématikou, zálesácké dovednosti, výtvarné aktivity, animace, apod. Cílem akce je motivovat žáky, aby si vážili čisté přírody a své okolí chránili a neznečisťovali.

Den Země je svátek věnovaný naší planetě. Každoročně se koná 22. dubna. Vychází z tradice dávných oslav dnů Země, které se konaly v době jarní rovnodennosti a vítaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životní prostředí a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení.

Více informací o Dni Země najdete zde: http://www.denzeme.cz/index.php?page=o_dni_zeme