Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Oznámení o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Základní škola Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov rozhodla svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s § 66, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání/udělit odklad, přerušit správní řízení z důvodu řešení odkladu povinné školní docházky na jeden školní rok a oznámit nepřijetí ve školním roce 2022/2023 v Základní škole Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov příspěvková organizace níže uvedeným uchazečům:

 

Oznámení o přijetí pro školní rok 2022/2023

Oznámení o nepřijetí, odkladu, přerušení správního řízení pro školní rok 2022/2023

 

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat všem rodičům, kteří dali naší škole důvěru a rozhodli se svěřit výchovu a vzdělávání svých dětí právě nám. 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odkladu povinné školní docházky si rodiče osobně vyzvednou na informativní schůzce zákonných zástupců   v úterý 14. 6. 2022 v 16:00 h. Vezměte si s sebou občanský průkaz.

A v září se budeme těšit na naše budoucí prvňáčky.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           za vedení školy Mgr. Jaroslav Bečák