Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Zápis do 1. třídy na ZŠ Hustopeče nad Bečvou

Ve čtvrtek 21. dubna jsme opět po dvou letech osobně přivítali budoucí prvňáčky, kteří zasednou 1. září do školních lavic. V rámci neformálního rozhovoru jsme orientačně zjišťovali hravou formou školní zralost – dovednosti, které by měl budoucí žák 1. třídy zvládat. Zaměřili jsme se na grafomotorické dovednosti, prostorovou orientaci, sluchové vnímání, matematické představy a na řečový projev. K zápisu přišlo 28 dětí, z nichž 24 zasedne v září do školních lavic.

Chceme všem rodičů m poděkovat za důvěru, kterou jste nám dali a velice si vážíme toho, že jste se rozhodli pro naši školu.

Vedení školy