Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

DEN ZEMĚ NA ZŠ HUSTOPEČE NAD BEČVOU

   I v letošním školním roce jsme si v pátek 29. 4. 2022 připomněli na naší škole Den Země. Po vynucené „covidové“ přestávce jsme se zapojili do projektu „UKLIĎME ČESKO“. Po úklidu následovala celá řada aktivit v rámci jednotlivých předmětů ve všech třídách. Žáci se během nich dozvěděli mimo jiné, že je to svátek naší Země, planety, která jako jediná ze všech planet Sluneční soustavy umožňuje existenci života – lidí, živočichů i rostlin. Dává nám vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo, bez kterého bychom nemohli být, prostor, ve kterém žijeme, a mnoho dalšího. My lidé jsme si dlouhou dobu mysleli, že toto bohatství je jenom pro nás a že je nevyčerpatelné, ale ono tomu tak není. Na naší matičce Zemi žije i přemnoho dalších živých tvorů a rostlin, kteří Zemi ke svému životu potřebují stejně tak nutně jako my lidé. Proto si myslím, že je třeba uklidit konkrétní místo, a ne si o Zemi jen povídat a hrát si.

     V průběhu první vyučovací hodiny si žáci připomněli vznik a důvod Dne Země. Poté se žáci oblékli a vybaveni pytli na odpadky se rozešli ke svým stanovištím, která měli zbavit odpadků.

      I letošní program byl zpestřen besedami pro žáky prvního stupně. Žáci první a druhé třídy absolvovali besedu s rybáři na rybárně, kde se dozvěděli nejen spoustu zajímavostí z chovu ryb. Následně po skončení první části úklidu následovala beseda se včelařem panem Davidem, kde žáci navštívili včelín a na vlastní oči měli možnost spatřit včely při „výrobě“ medu. Čtvrťáci absolvovali cestu do Poruby, během níž uklízeli odpadky po příkopech. Cílem cesty byla farma Zdeňka, kde se žáci dozvěděli zajímavosti z provozu farmy, chovu skotu a výrobky mléčných produktů.

     Žáci druhého stupně uklízeli vzdálenější lokality obce. I oni se zúčastnili vzdělávací přednášky mimo budovu školy na téma Čištění odpadní vody a nakládání s odpady v obci. S panem Ing. M. Hýžou navštívili ČOV a sběrný dvůr v Hustopečích nad Bečvou. Deváťáci šli trasu po „Hustomilce“ do Milotic nad Bečvou, kde uklízeli okolo cyklostezky, okolí cesty do Hranických Louček a přes Bušlín se vrátili zpět do Hustopečí.

     Žáci 8. třídy zdokumentovali průběh úklidu pomocí dronu a slibují kompletní zpracování získaného materiálu v hodinách informatiky.

     Díky pěknému počasí jsme všichni strávili příjemný den na čerstvém vzduchu a po úklidu zadaných prostor i v příjemném prostředí. Úklidem, který proběhl v pátek, ale pro nás Den Země nekončí. Chceme mít životní prostředí, jež nás obklopuje, čisté a útulné. Této problematice se žáci budou i nadále věnovat v rámci vyučovacích předmětů.

      Na závěr bych chtěl poděkovat ČRS Hustopeče nad Bečvou, zejména panu Pospíšilovi, za zajímavou přednášku a ukázku celé řady živých ryb,  panu Davidovi z ČSV za poučnou besedu o včelách a práci včelařů.  Poděkování patří i majitelům farmy Zdeňka za umožnění prohlídky a za ochutnávku mléčných výrobků a Ing. M. Hýžovi za umožnění prohlídky ČOV a sběrného dvora v Hustopečích nad Bečvou. 

Zdeněk Šrámek