Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Zimní Bušlatonské hry-2022

      ZIMNÍ BUŠLATONSKÉ HRY 2022

   Letos se na Základní škole v Hustopečích nad Bečvou uskutečnil 7.ročník soutěže vesnických škol – s názvem “ZIMNÍ BUŠLATONSKÉ HRY 2022“ pořádané za finanční podpory Grantového programu Mikroregionu Hranicko a místních firem.

     Cílem soutěže je podpora rozvoje pohybových aktivit dětí, pomoc s využitím volného času a zvýšení povědomí o zdravém životním stylu u dětí. Hlavním tématem soutěže měly být zimní sporty, ale… pravou zimu a hromady sněhu zažijeme snad už jenom na horách. Nevadí!! Vznikl tedy náhradní plán a celá akce ,,Bušlaton 2022“ se přesunula do sportovní haly základní školy Hustopeče nad Bečvou.

     Zábavné dopoledne plné her a soutěží vypuklo ve středu 30. 3. 2022 v 8 hodin ráno. Zúčastnili se žáci 4.-7. tříd ze ZŠ a MŠ Bělotín, ZŠ a MŠ Drahotuše, ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou a ZŠ Hustopeče nad Bečvou. Soutěž byla zahájena slavnostním nástupem družstev a přivítacím proslovem pana ředitele Mgr. Jaroslava Bečáka. Žáci si přečetli a podepsali Bušlatonský slib v duchu fair-play hry a kapitáni družstev si vylosovali pořadí, ve kterém se jejich týmy účastnily jednotlivých disciplín. Ujasnila se pravidla soutěže a závodilo se ve třech disciplínách: turnaj v přehazované, turnaj v minikopané, štafeta – dovednostní překážková dráha.

     Každá škola měla svůj 12-ti členný tým. Celkem se tedy akce zúčastnilo 48 soutěžících. Každý tým se rozdělil na 2 družstva (A-B). Družstvo muselo mít min. 2 dívky a žáky z každé třídy. Rozdělená 6-ti členná družstva A hrála proti všem družstvům A, družstva B proti všem družstvům B. Každý zápas trval 10 minut. Výhry v turnajích družstev A-B z jedné školy se sčítaly. Na závěr proběhl štafetový dovednostní závod. Vyhrálo družstvo s nejvíce dosaženými body, do kterých se započítávaly výsledky z turnajů a štafety. Při dosažení stejného počtu bodů rozhodovalo umístění  ve štafetovém závodě. Průběh akce byl dokumentován fotografiemi. Diváckou kulisu tvořili především nesoutěžící žáci ze ZŠ Hustopeče nad Bečvou, kteří se průběžně přicházeli podívat na celou akci. Soutěžící měli zajištěné občerstvení a pitný režim.

     Všechna družstva ze sebe vydala maximum, ale vítěz může být vždy jen jeden. První místo si vybojovalo družstvo ZŠ a MŠ Bělotín. Druhé místo získala ZŠ Hustopeče nad Bečvou. Třetí místo obdržela ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou a čtvrté místo obsadilo družstvo ZŠ a MŠ Drahotuše. Celá akce byla časově ukončena ve 12:30 hodin odpoledne. Žáky z okolních škol poté rozvezl zpět autobus hrazený z projektu.

     Všem soutěžícím patří gratulace za předvedené sportovní výkony a všem fanouškům poděkování za výbornou závodní atmosféru. Velké díky patří pochopitelně i organizačnímu týmu ze ZŠ Hustopeče nad Bečvou,  a sponzorům Grantového programu Regionu Hranicko.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Kateřina Olivová, ZŠ Hustopeče n/B        

 

ZŠ Hustopeče nad Bečvou

ZŠ a MŠ Drahotuše

ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou

ZŠ a MŠ Bělotín