Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Den dětí ve ŠD

Dne 13. 6. jsme v naší družině uspořádaly „Den dětí“ – odpoledne pro děti navštěvující školní družinu. S prvním oddělením ŠD jsme se vydali na vycházku do Milotic nad Bečvou, kde si mohly děti na místním hřišti zahrát nejrůznější hry a zaskotačit na různých herních prvcích. Děti z druhého oddělení absolvovaly na hřišti v Hustopečích nad Bečvou různé sportovní hry a aktivity. Poté jsme se všichni přesunuli na Altéř u Rybářského domu v Hustopečích n./B., kde jsme si mohli za asistence bývalého pana školníka opéct buřty. Můžeme říct, že až na jednu dešťovou přeháňku, se dětský den vydařil a že jsme si jej náramně užili.

Velice děkujeme firmě Váhala za sponzorský dar ve formě špekáčků.

Mgr. Adéla Vahalová, Bc. Monika Rušarová, Zdeňka Indruchová a Petra Husáková