Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Informace k zahájení školního roku 2022/2023 na 1. a 2. září

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok začne 1. září 2022. Tento den proběhne výuka pouze do 9:00 hod. Všichni žáci si přinesou přezůvky.

Vstup do budovy školy  od 6:30 hod.

Vstup do tříd od 7:05 hod a 1. hodina začíná 7:15 hod.

Školní družina

Provoz školní družinu 6:30-16:00 hod. Přihlášky na pobyt ve ŠD na  1. a 2. 9.2022 zasílejte na mailem na monika.rusarova@zshustopece.cz do 31.8.2022 do 14:00 hod.

Školní jídelna

Oběd na 1. září 2022 je pro žáky školy odhlášen.

Zájemci o oběd na 1. září 2022 se musí přihlásit předem telefonicky, e-mailem nebo www.strava.cz do úterý 30. 8.2022 u vedoucí kuchyně, paní Ivany Tmejové. Oběd v tento den bude vydáván  11:00-12:30 hod..

2.září v 2. – 9. roč. proběhnou třídnické hodiny. 2.- 4.roč. končí v 10.50hod.

                                                                                      5.- 9.roč. končí v 11.45hod.

Oběd na 2. září 2022 je pro žáky školy přihlášen.

Od 5. září výuka probíhá dle platného rozvrhu hodin.

 Bezproblémové zahájení školního roku přeje vedení školy