Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z  

na  20. 9. 2022 ředitelské volno.

Z organizačních a provozních důvodů bude:

  1. přerušena činnosti základní školy
  2. přerušena činnosti školní družiny
  3. přerušena činnosti školní jídelny

Důvodem vyhlášení ředitelského volna je přerušení dodávky elektrické energie.

 Na den ředitelského volna je všem žáků zš odhlášen oběd.

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy