Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Návštěva KHS v Olomouci s odbornou přednáškou

„Buď negativní “ – téma odborné přednášky na KHS v Olomouci

Školní exkurze byla zaměřena na výchovně vzdělávací a preventivní oblast sexuální výchovy. Akce probíhala formou vědomostní soutěže, žáci odpovídali ve skupinách po 6 – ti, s možností výhry zajímavých cen. Další částí byla práce na vstupním a posléze výstupním testu, kde bylo možné zhodnotit pokrok jednotlivců. Jednalo se o otázky z oblasti sexuální prevence:

1)      První objevení viru HIV

2)      Rozdíl mezi virem HIV a onemocněním AIDS

3)      Možnosti nákazy virem HIV

4)      Možnosti ochrany přes sexuální abstinenci až po použití kondomu

5)      Nebezpečí spojená s nechráněným pohlavním stykem

6)      Antikoncepce v dnešním světě a vhodnost či nevhodnost používání

7)      Názory žáků pojetí sexuality v dnešní době

 

Na samotný závěr exkurze, měli žáci možnost si prakticky vyzkoušet, jak zacházet s prezervativem, jak poznat, zda balení není poškozeno, ověřit datum spotřeby a jak jej správně použít na modelové pomůcce. Přestože téma bylo pro některé žáky příliš citlivé, tak díky skvělé paní školitelce se zapojili všichni žáci do aktivit a cíle přednášky byly tedy splněny.

  Zpracovala: TU – Marcela Dopitová (metodik prevence)