Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Umíme to s kovem a 3D modelace

V pátek 16. září 2022 se žáci 8. ročníku účastnili projektového dne na SPŠ Hranice zaměřeného na 3D tisk a práci s kovem. Hned po příchodu do areálu dílen SPŠ  Hranice byli žáci rozděleni do dvou skupin. Dívky odešly pracovat s kovem a kluci s 3D tiskárnou. Jako odměnu za vzornou práci si děvčata odvezla domů lžíci na boty a kluci píšťalku z 3D tiskárny.

Petra Bečáková