Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Beseda se zástupcem městské policie ve škole

Beseda se strážníkem MP P. Šindlerem

Dne 4. 10. 2022 se k nám do školy opět dostavil strážník MP Hranice, pan Petr Šindler, který má na starosti sekci prevence rizikového chování pro žáky 2. stupně ZŠ. Jako každý rok, seznamuje žáky se svými právy, s činností strážníků MP, předává důležité informace v prevenci dopravy.

Tentokrát se zaměřil především na oblast osobního bezpečí a kriminality. Jelikož jsou dnešním fenoménem tzv. nikotinové sáčky (př.: „Siberia“, „Velo“), věnoval pan Šindler zvýšenou pozornost právě tomuto tématu. Popsal rizika a nežádoucí účinky spojené s užíváním tohoto žvýkacího tabáku.

Dalším tématem, které je bohužel také dost aktuální je prevence šikany a kyberšikany. Přestože na podrobnější diskuzi již nezbyl čas, žáci se seznámili s nejčastějšími projevy kyberšikany, dozvěděli se jaký je pravděpodobný profil útočníka, možné motivy a možnosti odhalení. V rámci této debaty byly zmíněny i sociální sítě a pravomoci policie v šetření jakýchkoliv kyberútoků.

Tímto chci poděkovat panu Šindlerovi za jeho práci a budeme se těšit zase za rok

Marcela Dopitová