Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Oslavy 70. výročí Základní školy Hustopeče nad Bečvou

Rok 2022 je rokem, ve kterém si připomínáme 70 let od otevření nové budovy Základní školy
Hustopeče nad Bečvou. Je tomu nedávno, kdy jsme společně slavili výročí šedesáté. Léta však zastavit
nejdou, čas běží stejně rychle každému z nás. Nejinak je tomu i v případě naší školy. Ačkoli se
papírově může zdát, že se jedná o „dámu v letech“, s klidným srdcem mohu konstatovat, že je to
dáma s mladistvým a moderním vzhledem. Dáma, která svůj kabát dokonale změnila a přizpůsobila
se všem požadavkům současné doby. Nebylo to však jen tak na počkání či lusknutí prstem, či snad
dokonce jako v pohádce o Arabele, kde stačí otočit kouzelným prstenem. Vše potřebovalo svůj čas a
zároveň podporu těch správných lidí.

Za poslední desetiletí se ve škole realizovala řada významných projektů, jako byla modernizace
osvětlení, vybudování odborných učeben v půdní vestavbě či postavení nové sportovní haly. Všechny
tyto projekty by nebylo možné zrealizovat bez pomoci a mimořádné podpory ze strany zřizovatele
Hustopeče nad Bečvou, kterému patří velké poděkovaní. Není to jen poděkování ze strany vedení
školy, učitelů, pedagogických a nepedagogických pracovníků, ale také žáků, kteří se mohou v tomto
novém prostředí vzdělávat a připravovat do života. Až jednou opustí dveře této budovy a vítr je
zavane do všech světových stran, budou i oni vzpomínat na svou školní docházku.

Protože však nezahálíme a snažíme se jít stále s dobou, jsou již teď rozpracovány další projekty, které
budou v brzké době realizovány. Za zmínku stojí modernizace a rekonstrukce školní jídelny,
vybudování dětského hřiště, skate parku, workoutového či parkurového hřiště v areálu školy.

Jelikož jsme chtěli tohle významné jubileum oslavit i s vámi občany Hustopečí, připravili jsme si na
neděli 11. září 2022 Den otevřených dveří, neboť jsme i vás chtěli seznámit s pokrokem naší školy.
V tento den si mohli návštěvníci projít celou budovu a na vlastní oči porovnat, jak se tohle místo
změnilo od doby, kdy sami usedali do školních lavic. Připraveny byly různé aktivity. V odborných
učebnách si návštěvníci mohli vyzkoušet své jazykové znalosti, byli seznámeni s pokusy v chemii a
s nejnovějším projektem Robotování. V dílnách si každý návštěvník mohl vyrobit vařečku a odzkoušet
elektrotechnické pokusy. Na děti jsme mysleli při tvoření dráčků a záložek v družině, výrobě
potištěných tašek, ale také zasportováním si v nové hale. Otevřena byla i keramická dílna, v níž se
točilo na hrnčířském kruhu, a k zakoupení byly výrobky z keramiky. A když si každý návštěvník obešel
celou školu, nepohrdl nikdo zákuskem a kávou v naší školní kavárně. A ti, kteří si to skutečně přišli
ještě celé doslova vychutnat, zasedli ke stolům a doplnili energii výborným gulášem. Za celý kolektiv
spolupracovníků mi nezbývá říct, že tak obrovský zájem o nahlédnutí pod pokličku naší školy jsme
nečekali a byli jsme skutečně poctěni obrovskou návštěvou.

Odpolední program vyvrcholil při školní akademii, o kterou se postaraly děti z 1. – 6. třídy. V místním
kulturním domě, který byl naplněn do posledního místečka, nám žáci připravili umělecký zážitek.
Tancovalo se, zpívalo, recitovalo a hrálo se divadlo. Na závěr celé akademie vystoupila i bývalá žákyně naší školy Anna Holeňová, která nyní navštěvuje Konzervatoř Pardubice, kde studuje operní zpěv, a to už nezůstalo ani jedno oko suché.

Na závěr bychom vám rádi poděkovali za celý kolektiv školy a také za děti, že jste si našli chvíli a přišli
s námi oslavit tento nezapomenutelný den. Den naší „dámy v letech“, protože díky vám mohli žáci
zažít nádherné okamžiky na prknech, která znamenají slávu. A především ukázat, co v nich opravdu
je. Ještě jednou velké díky všem.

za Základní školu Hustopeče nad Bečvou

Mgr. Monika Plesníková,  učitelka školy