Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Výuka na dopravním hřišti v Hranicích – 4. třída

Naše výuka na dopravním hřišti v Hranicích proběhla 29. září 2022.
Nejdříve jsme si zopakovali pravidla silničního provozu a poté jsme si
vše vyzkoušeli prakticky.
Žáci museli dodržovat pravidla chodců i cyklistů jako ve skutečném
silničním provozu. Počasí nám přálo, a tak jsme si užili pěkné
dopoledne. Na jaře se na dopravní hřiště vydáme znovu. To už ale žáky
bude čekat ověření teoretických znalostí formou testu a praktických
dovedností na dopravním hřišti. Odměnou za znalosti a dovednosti jim
bude průkaz cyklisty.

Mgr. Olga Poláčková, třídní učitelka 4. třídy