Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Návštěva ŠD u dančí zvěře

Za slunečného podzimního počasí jsme se s dětmi ze školní družiny vydali na
návštěvu k místnímu chovateli daňků, panu Gregorkovi.
Pan Gregorek nám ukázal zahradu, na které chová daňky. Povykládal dětem zajímavé
informace o zvěři, provedl nás jeho hospodářstvím, a také děti měly možnost zhlédnout
dančí shozy, myslivecké trofeje místního myslivce, ale také i jeho nejstarší traktor, který
děti velmi zaujal.
Návštěva u pana Gregorka se dětem moc líbila, užily si to plnými doušky. Za
školní družinu bych chtěla moc poděkovat za možnost návštěvy a za milý a ochotný
přístup k dětem.

vedoucí školní družiny, Monika Rušarová