Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Škola v přírodě 2. třída

V době 3. – 5. října se žáci 2. třídy zúčastnili školy v přírodě na Hájence v obci Semetín.
Zde děti absolvovaly spoustu činností zaměřených na spolupráci, práci v různě velkých skupinách,
komunikaci mezi sebou, udržování pozornosti, procvičování paměti. Některé aktivity probíhaly
v klubovně, některé venku v přírodě.
V klubovně to byly hry VIKINGOVÉ, BANG, AUDIOSTOP, zde také děti stavěly město z kostek, věž z pet
vršků, kreslily cestu a v neposlední řadě sestavovaly pravidla pro příjemný pobyt a vztahy ve třídě.
Venku to bylo netradiční Člověče, nezlob se, stavění domečků pro trpaslíky v lese, hledání svého
stromu, učení a přednášení krátkých básniček. Nechybělo také opékání špekáčků a noční pochod lesem,
kterého se zúčastnili pouze někteří odvážlivci.

Některé z her určitě dále využijeme ve škole.

autor: Mgr. Zora Křupalová, třídní učitelka 2. třídy