Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Škola v přírodě 3. třída

3. třída se první říjnový týden vypravila na školu v přírodě do Hájenky v obci Semetín. Počasí nám po
celou dobu pobytu přálo, proto jsme trávili co nejvíce času venku. Našimi instruktory a brzy i
kamarády se stali Lukáš a Simona, pracovníci Alceda – střediska volného času Vsetín. Připravili pro
nás spoustu zajímavých aktivit, zaměřených na spolupráci, komunikaci mezi sebou, udržení
pozornosti a na poznávání krás okolní přírody. První den si žáci nejprve vytvořili svá vlastní pravidla
pobytu a rozdělili se do pokojů. Další dny si žáci například vyzkoušeli zahrát netradiční hru Člověče,
nezlob se, Bang, společnými silami tvořili město z kostek, stavěli domečky pro mravence v lese nebo
vyhledávali Bentos – skupinu živočichů, kteří žijí na dně řek, jezer a potoků. Strach z temného lesa
jsme překonávali při nočním pochodu lesem, kde jsme se orientovali pomocí svíček a nataženého
lana kolem stromů. Po nočním pochodu jsme u ohně zpívali písničky a opékali špekáčky. Poslední den
nastalo vyhodnocení celého pobytu, všech her a soutěží.
Celá škola v přírodě se nám moc líbila, protože jsme si do třídy dovezli mnoho nových her, společných
zážitků a také spoustu informací. 
autor: Mgr. Michaela Hradilová, třídní učitelka 3. třídy