Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Oznámení ředitelství školy – PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Podzimní prázdniny v ŠD 26.10. – 27.10.2022

K 18. 10. 2022 je přihlášeno do školní družiny 64 dětí. Zákonní zástupci všech dětí byli písemně osloveni, zda mají zájem o provoz ŠD o podzimních prázdninách ve dnech 26. 10. 2022 a 27. 10. 2022. Na tyto prázdninové dny se přihlásilo sedm dětí.

Provoz školní družiny o podzimních prázdninách bude zajištěn od 6:30 hod. do 15:00 hod.