Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Dopravní výchova 1. a 2. třída

18. 10.  jsme přivítali v 1.a 2. třídě sympatickou návštěvu. Zavítal mezi nás pan policista Pavlas
z Hranic, který s žáky besedoval o dopravní výchově. Nejprve jsme si zopakovali telefonní
čísla záchranného integrovaného systému, nanečisto vyzkoušeli, jaké to je se na ně dovolat
a nechyběly otázky na dopravní značky. Ještě v lavicích jsme popsali správný postup
přecházení vozovky a pak už nás čekala praxe. Žáci “vyzbrojeni“ reflexními vestami
s nápisem“městská policie“ společně s panem Pavlasem vyrazili na přechod v centru obce,
kde trénovali správné přecházení. Všichni tuto dovednost zvládli na jedničku, pan policista
nešetřil chválou. Nyní si můžeme jen přát, aby ostražitost a ohleduplnost v dopravních
situacích vydržela nejenom našim žákům, ale i všem řidičům a řidičkám!

auto: Mgr. Jana Kuchtová, třídní učitelka 1. třídy