Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Pestrá TV s prvky házené

Ve čtvrtek měli možnost žáci 1. stupně využít nabídky sportovního programu v rámci
projektu „Pestrá TV aneb nebojíme se házené“. Žáci si zahráli různé pohybové hry a soutěže,
při kterých nakoukli do házenkářského světa. Sport a tělesná výchova je nedílnou součástí
života každé společnosti a důležitým prostředkem péče o zdraví a regeneraci sil. Měla by se
stát samozřejmou náplní režimu života mladého člověka. Snahou, nás pedagogů, je
docílit kladného vztahu k pohybové aktivitě. Tato ukázková hodina s aktivní účastí žáků přispěla
k tomu, aby žáci měli pohyb rádi a provázel je celý život.

autor: Mgr. Olga Poláčková, třídní učitelka 4. třídy