Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Hasiči jsou všestranní

V úterý 1. listopadu navštívili naši školu studenti oboru Požární ochrana ze Střední průmyslové školy v Hranicích. Cílem jejich návštěvy bylo seznámit žáky naší školy s ukázkami požární techniky a výzbroje, pomoci při organizaci požárního poplachu a při následné evakuaci žáků z hořící místnosti.
Žáci si vyzkoušeli skákání z okna v přízemí školy do molitanové matrace, což se většině z nich velmi líbilo. Poté zhlédli téměř hodinovou ukázku zásahu hašení požáru pomocí hasicích přístrojů. Ukázky provázel krátkým výkladem Ing. Ladislav Lon, učitel odborných předmětů tohoto oboru. Na závěr si žáci vyzkoušeli pomocí stříkajícího proudu vody zásah na cíl.
Akce se jako každý rok vydařila, počasí nám tentokrát přálo a v úplném závěru došlo i na hasičskou pěnu, kterou si žáci nejvíce užívají.

autor: Mgr. Naděžda Valoušková