Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Projektový den – NEVIDOMÍ ve školní družině

Mezinárodní den nevidomých je připomínán 13. listopadu, na výročí narození
zakladatele historicky první školy pro nevidomé v Paříži. Absolventem této školy byl také
Louis Braille, tvůrce celosvětově známého a využívaného bodového písma pro nevidomé.
I my s dětmi v ŠD1 jsme si zkusili jaké to je, když vidíte jen tmu. Se zavázanýma
očima si děti vyzkoušely napsat své jméno, namalovat obrázek, projít slalom pomocí
našeptávače a také využít jen svůj sluch a hmat k uhodnutí svých kamarádů z družiny.
O takových dnech bychom měli vědět, abychom si my ostatní, kteří máme možnost tyto
řádky číst vlastníma očima, tohoto daru vážili.

autor: Bc. Monika Rušarová, vedoucí vychovatelka