Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Školní miniházená

Turnaje Školní ligy miniházené jsou určené malým házenkářům – žákům 1. až 5. tříd základních škol. S házenou v podobě miniházené se žáci
seznamují v hodinách tělesné výchovy a pravidelně se pak mohou měřit jak se svými spoluhráči, tak s týmy jiných základních škol ve městě či regionu. Tuto zkušenost si mohli vyzkoušet i žáci 4. a 5. třídy dne 2. prosince na turnaji v hale TJ Cement Hranice. Sehráli celkem 7 zápasů s žáky ze tří hranických škol. V rámci školní ligy nás čekají na jaře ještě 3 turnaje, poté se všechny výsledky sečtou a budou vyhodnoceny nejlepší týmy.
Zástupci 4. a 5. třídy budou i nadále pokračovat v tréninku a zdokonalování se ve hře, aby se na jaře naše výsledky zlepšily a žáci pocítili úspěch ze hry.
autor: Mgr. Olga Poláčková, třídní učitelka 4. třídy