Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Vánoce na dědině

V úterý 13. 12. se žáci 4. a 5. třídy vydali na procházku Valašskou dědinou v Rožnově pod Radhoštěm. Dvouhodinová procházka krásně zasněženou přírodou a návštěvami chalup nás naladila na dobu přicházejících Vánoc. V jedné chaloupce předly přadleny, v druhé se zdobily perníčky, ve třetí se pekly vánočky. O chaloupku dál se lilo olovo, v kovárně se kuly podkovy. Ve staré škole jsme si společně zazpívali koledu. Po návštěvě školy nás už čekal Mikuláš s čerty a za zazpívanou koledu nás obdaroval křížalami. Procházka byla zakončena příjemným posezením v jedné ze starých chalup u vyhřáté pece s dobrým šálkem čaje z devatero bylin a perníkovou buchtou.

autor: Mgr. Olga Poláčková