Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Turnaj v miniházené

Ve středu 14. 12. se házenkářská hala TJ Cement Hranice zaplnila spoustou dětí, které
s nedočkavostí čekaly na první zapískání píšťalky, ohlašující začátek v miniházené.
Vybraní žáci z 1., 2. a 3. třídy se v prvních měsících letošního roku v rámci tělesné výchovy
na turnaj připravovali. Již samotné názvy týmů budily respekt: Vlci, Panteři, Démoni… Naši
Hustopečáci a Bečváci se však nezalekli. Přihrávali si, běhali a stříleli v úžasné sportovní
atmosféře. Sehráli celkem 7 zápasů s žáky z ostatních škol. V rámci školní ligy budou na jaře
uskutečněny ještě další 3 turnaje. Poté se všechny výsledky turnajů sečtou a budou
vyhodnoceny nejlepší týmy.  
Všem hráčům patří velké poděkování za statečný boj a vzornou reprezentaci školy.

autor: Mgr. Michaela Hradilová, třídní učitelka 3. třídy