Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Beseda se spisovatelkou

Kouzelný pokoj či Dubínek a Modřínek, to jsou knížky, které napsala místní spisovatelka Martina Urbanová a o kterých nám přišla popovídat ve čtvrtek 8.12.2022 do naší družiny. Spisovatelka pověděla dětem, jak vydávat knihy a také přečetla dětem ukázky z jejich pohádkových
knížek. Děti měly za úkol si zapamatovat jména hlavních postav. Za správné odpovědi dostaly všechny děti záložku dle vlastního výběru. Také si s paní Urbanovou vyrobily malé lesní skřítky, které si odnesly domů. Za milé odpoledne strávené s paní spisovatelkou moc děkujeme a budeme se těšit na další návštěvu s její novou knihou, která už je na cestě.

autor: Bc. Monika Rušarová, vedoucí školní družiny