Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Vánoční volejbalový turnaj

Krásný vánoční čas …, co si ho ještě více zpříjemnit?
Žáci 9. třídy jsou nadšenci pro tento skvělý týmový sport. Proto jsme se rozhodli pozvat těsně před
Vánocemi naše kamarády a kolegy ze spřízněných hranických škol na „Vánoční volejbalový turnaj“.
Pozvání přijala ZŠ Šromotovo, ZŠ Struhlovsko a Gymnázium Hranice, za což jim děkujeme. Naše nová
sportovní hala k takovým akcím přímo vybízí, takže jsme využili celý prostor nejen ke sportu, ale i k
podporování dobrých vztahů mezi žáky ze sousedních škol a ke společné zábavě. Přestože žáci jsou
v tomto sportu začátečníci či mírně pokročilí, některé zásahy byly téměř profesionální. Žáci se
pouštěli i do fyzicky náročných akcí s takovým nadšením, že byla radost hru sledovat. Podpořit nás
přišli i spolužáci z 2. stupně, které snad volejbal zaujal a třeba se budou chtít v dalších letech
také aktivně zapojit.
Ráda bych poděkovala celé 9. třídě a paní asistentce Sigmundové za výbornou spolupráci při
organizaci celé akce. A v neposlední řadě děkuji vedení školy za podporu a poskytnutí prostor
sportovní haly.
Také děkuji pedagogům E. Hašové, M. Hašovi a J. Lysákovi za to, že své žáky vedou k volejbalu,
protože bez nich bychom turnaj uskutečnit nemohli.

autor: Mgr. Marcela Dopitová, třídní učitelka 9. třídy