Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Vánoční zpívání na škole

Po dvouleté přestávce se ve čtvrtek 22. prosince uskutečnilo tradiční „Zpívání na schodech“
ve vestibulu naší školy. Od devíti do deseti hodin dopoledne se školou nesly krásné vánoční melodie
v podání všech žáků školy. Jednotlivé třídy nacvičily se svými učiteli jak tradiční české koledy, tak i
populární vánoční písně, jako je například Půlnoční od Václava Neckáře nebo Vánoční od Johny
Machette a Teri Blitzen. Osmá třída překvapila i vánoční písní O Tannenbaum, zazpívanou německy, a
zpěv obohatila i humorným tanečkem se stromečkem, který měl u žáků velký úspěch, a píseň tak
sklidila zasloužený aplaus.
Na závěr programu vystoupil školní sbor pod vedením vedením paní učitelky Valouškové a
zazpíval několik tradičních českých koled. Bylo hezké vidět, že ke zpěvu se přidávali i ostatní žáci
z jiných tříd, takže například koleda Pásli ovce Valaši se nesla školou v mnohohlasém zpěvu.
A aby si opravdu celá škola zazpívala společně, úplně poslední písní byla tradiční koleda
Narodil se Kristus Pán, kterou se celé naše Zpívání na schodech uzavřelo.
Děkuji svým jménem všem žákům a pedagogům, kteří do zpívání dali vše, co mohli, a věřím,
že si jak děti, tak i učitelé odnesli hezký zážitek a naladili se na nadcházející vánoční svátky, které jsou
tady coby dup. Také děkujeme paní starostce Vozákové a panu faráři Fojtíkovi, že nás poctili svou
návštěvou, a doufáme, že se jim snad naše Zpívání na schodech líbilo.

autor: Mgr. Naděžda Valoušková