Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Velikonoční dílny

Počasí venku sice vypadalo, jako by měly být Vánoce, ale ani to nás nezmátlo a v úterý 28.3.2023 jsme ve školní jídelně přichystali Velikonoční dílničky pro rodiče a ostatní rodinné příslušníky dětí navštěvující školní družinu. Na dílničkách si mohli všichni vyrobit různé velikonoční dekorace jako např. – kuřátkový zápich, velikonoční zátiší, papírovou ovečku a také si děti s rodiči mohli nazdobit vyfouklá vajíčka voskem. Pro návštěvníky bylo připraveno i malé občerstvení.
Děkuji všem za účast a za výpomoc bývalým zaměstnancům naší školy  – paní školnici Rušarové i paní
vychovatelce Hajdové. Již teď se těšíme na další setkání.

autor: Bc. Monika Rušarová, vedoucí školní družiny