Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Den s knihou

V měsíci březnu se na 1. stupni uskutečnil projekt s názvem Den s knihou.
Cílem tohoto projektu bylo upevnit v dětech kladný vztah k četbě.

V 1. třídě se děti seznámily s pohádkami. Představily své knížky, vyrobily plošné loutky. Pohádky zdramatizovaly a na závěr vyvodily hlavní znaky pohádek. Součástí bylo také jejich čtení.

Druháci pracovali s jednou kapitolou z knihy Z deníku kocoura Modroočka, která je provází už od začátku školního roku jako společná četba. Po přečtení kapitoly vyplnili pracovní list, vysvětlili si přísloví, které se zde objevilo a nakreslili jednu z koček z této knihy.

Ve 3. třídě se žáci zaměřili na nejznámější spisovatele a ilustrátory dětských knih. Pomocí tabletů o nich vyhledávali zajímavé informace. Práci ilustrátora si vyzkoušeli při vytváření vlastní ilustrace k ukázce z knihy Lichožrouti od Pavla Šruta. Navštívili také školní knihovnu.

Ve čtvrté třídě bylo cílem pochopit literární žánr pověst a aktivně s pověstmi pracovat. Žáci tvořili myšlenkovou mapu, zdramatizovali ve skupinách pověst O Krokovi.

Páťáci pracovali s vlastními knihami. Děti se naučily hledat důležité informace o knihách, ze kterých vytvořily společnou myšlenkovou mapu. Žáci se seznámili s tím, co znamená zkratka ISBN a co jednotlivá čísla znamenají. Podle ISBN vyhledávali své knihy na internetu. Dále měli za úkol nakreslit obrázkovou osnovu a napsat kapitolu do knihy, kterou čtou. V neposlední řadě proběhla dílna čtení, v níž si děti knihy čely a následovalo představení knih spolužákům.

Součástí tohoto projektu bylo také v jednotlivých třídách uspořádat třídní kolo recitační soutěže. Nejlepší recitátoři se utkají ve školním kole této soutěže.

autor článku: Mgr. Zora Křupalová, třídní učitelka 2. třídy