Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Projektový den „DigiDay“

Dnešní den si žáci 9. třídy připravili vstupy do jednotlivých tříd a vyzkoušeli si roli „učitelů“. Protože jsou v oblasti kyberbezpečnosti velmi zdatní a mají spoustu osobních zkušeností, nachystali si pro mladší spolužáky své prezentace, videa a materiály v podobě pracovních listů. Zajímavé je, že spousta mladších žáků o této problematice již hodně ví. Možná se ve svém životě potkali s krádeží účtu, se lživými informacemi, poškozením pověsti nebo dokonce s kyberšikanou…

V průběhu dne se žáci seznamovali s riziky používání sociálních sítí – Tik-Tok, Instagram, Facebook, Snapcha aj., protože s tímto prostředím přichází naši žáci nejvíce do kontaktu. Taktéž využívají různých chatovacích platforem v podobě Messengeru, Whatsappu, Discordu atd. I když je většina těchto aplikací omezena věkem, lze to snadno obejít a pak je o problém postaráno. Největším rizikem je sdílení osobních údajů, geografické polohy, poskytování fotografií a sdílení důvěrných informací.

Žáci druhého stupně dnes mohli zhlédnout poměrně emotivní video „Na hory“, které ukazuje, kam až může zajít vydírání po internetu (odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ern7sJfswRM). Důležitou roli zde sehrála následná reflexe příběhu, aby si žáci uvědomili nebezpečí dnešního digitálního světa.

Nejen pro rodiče zmiňujeme zajímavý odkaz na videa: „V síti“, které vznikly po celovečerním dokumentu o sexuálním vydírání a zneužívání nezletilých dívek. (odkaz na zásadní desatero: https://www.youtube.com/watch?v=-rCmE2z1IqQ)

Přesto digitechnologie přináší do našich životů i mnoho pozitivních zážitků. Například sdílení svých emocí, možnost kontaktovat osoby, s nimiž se nemohu osobně setkat, pracovní příležitosti či jako formu zábavy. A v neposlední řadě nesmíme zapomenout na vyhledávání informací.

Ráda bych pochválila žáky 9. třídy za profesionální přístup, s jakým se úkolu zhostili. Dále také děkuji všem pedagogům za skvělou organizaci projektu.

Autor článku a garant projektu: Mgr. Marcela Dopitová, metodik prevence