Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Zápis do 1. třídy

V úterý 18. dubna 2023 jsme v naší škole přivítali budoucí prvňáčky, kteří zasednou 1. září do školních lavic. V rámci neformálního rozhovoru jsme hravou formou zjišťovali školní zralost – dovednosti, které by měl budoucí žák 1. třídy zvládat. Zaměřili jsme se na grafomotorické dovednosti, prostorovou orientaci, sluchové vnímání, matematické představy a na mluvený projev.

Letos jsme poprvé využili formu elektronické přihlášky, kterou využilo 20 zájemců.

Chceme poděkovat všem rodičům za důvěru, kterou nám dali. Zároveň si velice vážíme toho, že jste se rozhodli pro naši školu.

Vedení školy ZŠ Hustopeče nad Bečvou