Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Den Země

 I v letošním školním roce jsme si v pátek 21. 4. 2023 připomněli na naší škole Den Země. Letos se naše škola zapojila do projektu „UKLIĎME ČESKO“. Od organizátorů jsme obdrželi rukavice a pytle na sběr odpadků. Samotnému dni předcházela celá řada aktivit v rámci jednotlivých předmětů ve všech třídách. Žáci se během nich dozvěděli mimo jiné, že je to svátek naší Země, planety, která jako jediná ze všech planet Sluneční soustavy umožňuje existenci života – lidí, živočichů i rostlin. Dává nám vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo, bez kterého bychom nemohli být, prostor, ve kterém žijeme a mnoho dalšího. My lidé jsme si dlouhou dobu mysleli, že toto bohatství je jenom pro nás a že je nevyčerpatelné, ale ono tomu tak není. Na naší matičce Zemi žije i přemnoho dalších živých tvorů a rostlin, kteří Zemi ke svému životu potřebují stejně tak nutně jako my lidé.

     V průběhu první vyučovací hodiny si děti připomněly vznik a důvod Dne Země. Poté se žáci vybaveni pytli na odpadky rozešli ke svým stanovištím, která měli zbavit odpadků. Letošní program byl zpestřen besedami pro žáky prvního stupně. Žáci první a druhé třídy absolvovali besedu s rybáři na rybárně, kde se dozvěděli nejen spoustu zajímavostí z chovu ryb, ale měli možnost si prohlédnout i živé ryby, na které si mohli i sáhnout. Po skončení první části úklidu následovala beseda se včelařem panem Davidem, u kterého žáci navštívili včelín a na vlastní oči měli možnost spatřit včely při „výrobě“ medu. Třeťáci absolvovali besedu s myslivcem panem Biskupem, který je seznámil s výskytem zvěře v místě bydliště a jak pomáhat přírodě.

     Žáci druhého stupně uklízeli vzdálenější lokality obce. I oni se zúčastnili besedy s panem Hýžou na ČOV a sběrném dvoře v Hustopečích nad Bečvou. Poté se rozešli po přidělených lokalitách, které zbavili nežádoucích odpadků. Hoši z deváté třídy se zúčastnili štěpkování větví u jezera 6. východ.

     Díky pěknému počasí jsme všichni strávili příjemný den na čerstvém vzduchu a po úklidu zadaných prostor i v příjemném prostředí. Úklidem, který proběhl v pátek, ale pro nás Den Země nekončí. Chceme mít životní prostředí, jež nás obklopuje, čisté a útulné. Této problematice se žáci budou i nadále věnovat v rámci vyučovacích předmětů.

      Na závěr bych chtěl poděkovat ČRS Hustopeče nad Bečvou zejména panu Kašparovi za zajímavou přednášku a ukázku celé řady živých ryb.

Dále bych chtěl poděkovat ČSV především panu Davidovi za poučnou besedu o včelách a práci včelařů.

 Také musíme poděkovat Mysliveckému sdružení Pobečví a to panu Ing. Biskupovi, za jeho pěknou besedu o volně žijících zvířatech a ochraně přírody.

Za umožnění prohlídky ČOV a sběrného dvora v Hustopečích nad Bečvou děkuji panu Ing. Hýžovi a panu Sedláčkovi.

autor článku: Mgr. Zdeněk Šrámek, třídní učitel 7. třídy