Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Dopravní soutěž mladých cyklistů – BESIP 2023

BESIP již každoročně pořádá dopravní soutěž mladých cyklistů. Chce tímto způsobem pomoci všem dětem, aby si uvědomily rizika, která na ně číhají v ostrém silničním provozu, ať už se v něm budou pohybovat v roli chodce nebo cyklisty.
Ve čtvrtek 18.5.2023 se naše dvě družstva zúčastnila dalšího ročníku Dopravní soutěže mladých cyklistů. V oblastním kole na ně čekaly 4 nelehké disciplíny, v nichž musí dokázat, jak umí ovládat své kolo, znalost pravidel silničního provozu, což prokazují nejprve
teoreticky při písemném testu a poté prakticky jízdou na dopravním hřišti. Navíc ale ještě musí ukázat, že dokáží zachránit lidský život a poskytnout první pomoc.
Kvalitní příprava dětí na tuto soutěž a účast v ní může znamenat velký přínos pro vztah dětí k motorismu, pro pochopení všech zákonitostí dopravy a dodržování pravidel v provozu na pozemních komunikacích.
Všem zúčastněným žákům děkujeme za snahu, účast a reprezentaci naší školy.

Naši školu reprezentovali:

1.kategorie – mladší žáci:

Hana Macháčová – 6.třída , Sofie Sigmundová – 6.třída , Václav Čtvrtek – 6.třída , Ondřej Kadlec – 5.třída

2.kategorie – starší žáci:

Šimon Pavlica – 8.třída, Nela Orlová – 8.třída, Lucie Kupková – 9.třída, Petr Hajda – 9.třída

autor článku: Kateřina Olivová, asistent pedagoga