Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Zahájení školního roku na Základní škole v Hustopečích nad Bečvou

Hola, škola volá! Toto zvolání možná slyšel nejeden žák hustopečské základní školy v pondělí 4. září, když se po dvou měsících prázdnin vypravil opět do školy. Všichni víme, že nic netrvá věčně, a tak i zasloužené letní prázdniny jednou musely skončit.
Jako už tradičně se všichni žáci školy nejprve vypravili do sportovní haly, kde proběhlo slavnostní zahájení školního roku. Po krátkém proslovu pana ředitele Jaroslava Bečáka, který kromě všech žáčků přivítal i zákonné zástupce budoucích prvňáčků a popřál všem úspěšný nový školní rok, následoval krátký kulturní program pod vedením učitelů ZUŠ Hranice – paní učitelky Mariky Zákopčaníkové a
pana učitele Daniela Botha. Klavírními skladbami potěšili srdce a sluch posluchačů žáci 7. a 8. třídy – Hana Machačová, Vojtěch Vahala, Zuzana Husáková a Kateřina Buchalová a na závěr jsme si společně zazpívali lidovou píseň Beskyde, Beskyde. Poté se již všichni odebrali se svými třídními učiteli do tříd, kde ovšem strávili jen malou chvíli, neboť takto probíhá vždy první školní den.
Jinak tomu ovšem bylo u žáků první třídy, pro které tento den byl jejich školní premiéra. Zákonní zástupci se svými ratolestmi zamířili do učebny 1. třídy, kde je přivítala třídní učitelka Olga Poláčková, pan ředitel Jaroslav Bečák, paní zástupkyně Eva Březíková a také paní starostka Júlia Vozáková. Prvňáčci obdrželi od paní učitelky milé dárečky jako upomínku na svůj první školní den a poznali se
trošku se svými novými spolužáky. Všem žákům naší školy přejeme co nejvíce úspěchů v jejich školní práci, také spoustu hezkých zážitků
a v neposlední řadě i dobré kamarády, se kterými budou všechny nástrahy školního života zvládat lépe a pokud možno jen na samé jedničky.

autor článku: Mgr. Naděžda Valoušková